Meeting cafe
Bedrijven

Uit handen geven van warmte beheer van een pand

De GROCC, die belangrijke belanghebbenden uit alle regio’s van de wereld bijeenbracht, erkende het belang van afval voor de rol van energie in de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Dit artikel is geschreven door de partij Ista Nederland. Ista Nederland verzorgt onder andere het energiebeheer in Nederland. 

afval-naar-energie Hernieuwbaar/Alternatief. een proces beschrijven dat energie, meestal energieopwekking, genereert uit afvalmaterialen, met name door verbranding van vast stedelijk afval (VHA). Dus, afval-naar-energiesysteem, afval-naar-energie technologie. Zie volgende kolom. Ook Ista Nederland doet dit op deze manier.

waste-to-energy Het proces waarbij afval wordt gebruikt om nuttige energie, warmte of beide te genereren. Dit is mogelijk (en handig) wanneer de warmte die bij de verbranding van het afval ontstaat, hoog genoeg is om bevredigende verbrandingsvoorwaarden te garanderen en voldoende energie beschikbaar te stellen om verliezen en extra verbruik te compenseren: in de praktijk een lagere verbrandingswaarde van ten minste 4 megajoule per kg. Afval naar energie is het nageslacht van de afvalverbranding, die oorspronkelijk werd ingevoerd om het afval te steriliseren en het volume ervan te verminderen door het te verbranden in een oven. Moderne afvalenergiecentrales maken de export van energie mogelijk, met een zeer geringe impact op het milieu. De installatie bestaat uit vier basissecties: afvalverbrandingsinstallatie, terugwinningsketel, rookgasbehandeling en stoomcyclus. Het ontwerp van de verbrandingsinstallatie varieert sterk met de eigenschappen van het afval: fysische toestand (vast versus vloeibaar), grootteverdeling, verbrandingswaarde, as- en vochtgehalte, enz. Vast stedelijk afval wordt meestal verbrand op een bewegend rooster, waar het 20-30 minuten wordt bewaard tot het volledig verbrand is. De hete gassen die in de verbrandingsinstallatie worden opgewekt, gaan door de terugwinningsketel om stoom te genereren, die direct als warmtedrager wordt gebruikt of naar een stoomturbine wordt gestuurd om energie te produceren. De rookgassen worden behandeld door het toevoegen van reactanten, sorbents genaamd, en door het filteren van de deeltjes. Een moderne, grote installatie voor de verwerking van een half miljoen ton vast stedelijk afval per jaar kan meer dan 400 miljoen kWh per jaar produceren, waarmee in de elektriciteitsbehoefte van meer dan 150.000 gezinnen kan worden voorzien. De manier waarop Ista Nederland te werk gaat is vergelijkbaar hiermee.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Waste-to-Energy, derde editie, is het enige volledig bijgewerkte overzicht van de planning, het projectmanagement en de operationele fasen van afval-naar-energie-installaties (WTE), met een selectie van internationale casestudy’s die de nadruk leggen op operationele installaties in Noord-Amerika, Europa en Azië. Voor de leesbaarheid hebben we in de tekst zowel de termen WTE als EfW gebruikt, omdat deze acroniemen overal ter wereld door elkaar worden gebruikt door afvalverwerkers.

Waste-to-Energy, derde editie, omvat programma’s en beproefde technologieën voor het omzetten van de organische inhoud van traditioneel gestort vast afval in energie en biedt het enige volledig actuele overzicht van de plannings-, projectmanagement- en exploitatiefase van WTE-faciliteiten. Tijdens de ontwikkeling van deze nieuwe editie hebben de auteurs veel experts uit de industrie geraadpleegd om de hier gepresenteerde informatie te verzamelen en te verifiëren.

Ingenieurs, projectmanagers en besluitvormers zullen dit boek een goede leidraad vinden voor de planning en implementatie van WTE-faciliteiten. Rogoff en Screve hebben het oorspronkelijke werk aanzienlijk uitgebreid en bieden daarmee een praktisch instrument voor vast-afvalbeheerders over de hele wereld. Ook Ista Nederland doet dit.

Dit is het officiële YouTube kanaal van Ista Nederland. Ista Nederland is onderdeel van Ista.

Abstract
Afval naar energie wordt een aantrekkelijke zakelijke optie vanwege de enorme hoeveelheden afval die vandaag de dag worden geproduceerd. Het storten van afval wordt nu als een voor het milieu ongunstige factor beschouwd, omdat het bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen en bovendien enorme stukken land nodig heeft, wat in kleine landen of landen met een hoge bevolkingsdichtheid niet altijd mogelijk is. Bovendien hebben grote delen van het geproduceerde afval een enorm energiepotentieel, dat verloren kan gaan als het naar de stortplaats wordt gestuurd. De afval-naar-energie-industrie staat in veel delen van de wereld nog in de kinderschoenen en de bedrijfsmodellen moeten nog worden geoptimaliseerd voor succesvolle opties. In dit hoofdstuk worden de bedrijfsmodellen die in verschillende delen van de wereld in de afval-naar-energie-industrie worden toegepast, onderzocht en worden zowel hun financiële als hun milieuaspecten behandeld. De drijfveren van dergelijke bedrijven en de problemen die daarmee gepaard gaan, zijn onderzocht aan de hand van voorbeelden van praktijken in verschillende landen. Een belangrijke conclusie is dat er een enorm potentieel is voor inkomsten uit energieopwekking uit afval, maar de meeste landen lijden onder slechte afvalbeheerspraktijken en weinig of geen stimulansen om dergelijke bedrijven op te richten. Er bestaan verschillende modellen, die zowel in arme landen, zoals die van Afrika, als in rijke landen, zoals die van Europa, kunnen worden toegepast. Regels, wetten, stimulansen en steun van de overheid zijn van groot belang voor de groei van afval-naar-energiebedrijven en spelen een belangrijke rol bij de keuze van het juiste soort bedrijfsmodel. Het beste bedrijfsmodel voor een bepaalde regio moet worden ontworpen met inachtneming van deze factoren en de milieueffecten.

Afval-naar-energie stookinstallaties zijn complexe industriële installaties en de bouw ervan is duur. Aangezien de kapitaalskosten zwaar wegen

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/