Meeting cafe
Image default
Financieel

Compensatie variabele rente ING? Dat is mogelijk!

Wat is variabele rente (VAR)?

Variabele Rente (VAR) is een leningvorm waarbij de rente in de loop van de tijd fluctueert. Dit betekent dat het bedrag van de betaalde rente varieert afhankelijk van de huidige renteomgeving. De rentevoet wordt meestal bepaald door de kredietverstrekker en is doorgaans gekoppeld aan een bepaalde benchmark, zoals de LIBOR- of Amerikaanse staatsobligatierendementen.

Een VAR hypotheek heeft een vaste rente voor een bepaalde periode. Na de initiële looptijd wordt de rente op een nieuw niveau gezet. Als de rente daalt, dan betaalt de kredietnemer over het resterende deel van de lening minder rente. Omgekeerd, als de rente stijgt, zal de lener meer rente moeten betalen.

 

Hoe varieert de rente?

Per definitie verandert de rente elke dag, de zogenaamde dagbasis. Tegelijkertijd zijn er ook langere perioden waarin de rente vaststaat (bijvoorbeeld twee weken, drie maanden). Binnen deze perioden is er echter nog steeds een rentetarief dat variabel wordt genoemd, omdat het afhangt van waar de markt zich momenteel bevindt.

Waarom kiezen voor een VAR hypotheek?

Omdat de huidige rentetarieven vaak erg laag zijn, hoeft u zich niet echt aan één bepaalde rente vast te binden. U moet niet alleen op basis van de rente beslissen of u koopt of huurt. In plaats daarvan moet u verschillende rentetarieven vergelijken en overwegen hoeveel u op deze manier kunt besparen. 

 

Vermoed u dat u ook teveel rente hebt betaald, bijvoorbeeld bij de ING, kijk dan op http://qollect.nl/rentevergoeding-ing/.

http://qollect.nl/rentevergoeding-ing/