Meeting cafe
Image default
Society / Relationships

Ontvang een duidelijk overzicht van de komende kosten dankzij een MJOP

De VvE is onder meer verantwoordelijk voor het grote onderhoud van panden, waaronder appartementen- en wooncomplexen. Een pand bestaat uit veel onderdelen die regelmatig onderhoud vergen. Uiteraard zullen er daardoor hoge kosten verbonden zitten aan het onderhoud van het gehele pand.

Om meer inzichten te krijgen over de verplichte, vaste kosten voor de VvE en de bewoners is een MJOP erg aantrekkelijk. Dit plan geeft aan welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben en welke kosten daarbij komen kijken. Maar hoe wordt dit plan opgesteld?

Wat staat er in een MJOP?

Voordat een MJOP opgesteld kan worden, is het belangrijk om te weten welke onderdelen er worden beschreven in het meerjarenonderhoudsplan.

Een meerjarenonderhoudsplan start met het behandelen van de betreffende bouwdelen. In dit onderdeel worden de bouwdelen aangegeven die op termijn onderhoud nodig zullen hebben. Vervolgens wordt er bepaald of de bouwdelen achterstallig onderhoud hebben of deels of volledig vervangen moeten worden. Al deze handelingen zullen leiden tot het behouden van de kwaliteit van het pand. Verdere handelingen voor het behouden van de goede conditie van het gebouw worden behandeld in het onderdeel ‘periodiek onderhoud’. Tot slot worden alle mogelijke vervangingen aan het pand en de bijkomende kosten behandeld.

Hoe wordt een MJOP opgesteld?

Om een MJOP op te kunnen stellen, zal er een bouwkundige inspectie plaatsvinden. Gedurende deze inspectie worden de onderhoudskosten voor de komende jaren vastgesteld. Daarnaast wordt er in de meeste gevallen een nulmeting uitgevoerd, waarbij duidelijk wordt of het onderhoud of een vervanging noodzakelijk is.

Aan de hand van bevindingen, bouwtekeningen en gemaakte foto’s van het betreffende pand wordt het rapport opgesteld. Het MJOP kan tot wel 30 jaar vooruitkijken en het onderhoud en de kosten bepalen. Uiteraard is het raadzaam om de MJOP op termijn te actualiseren om zeker te zijn van de aangegeven kosten en informatie.

http://laan35.nl