Meeting cafe
Society / Relationships

Heilige dieren in India

Geloof speelt in India een grote rol. Dat zul je ook wel merken als je daar op vakantie gaat. Waarschijnlijk weet je wel dat de koe een heilig hier in India is. Toch zijn er ook andere dieren daar die heilig zijn. In Nederland zijn koeien helemaal geen heilig dier. Dit merk je aan de boerderijen waar de dieren voor melk dienen maar later ook voor het vlees. Een cowhouse is waar alle dieren in de stal verblijven en een aangenaam leven kunnen hebben. Dit komt de melk en het vlees ten goede. Als je om agrarisch advies zal vragen bij een adviseur op het gebied van boerderijen zal dit ook vertelt worden. De dieren moeten een aangenaam leven hebben zonder stress om zich goed te voelen zodat ze uiteindelijk goede en veel melk kunnen leveren.

Dat de koe heilig is in India heeft meerdere redenen. Ten eerste omdat het dier melk en andere producten kan leveren. De urine wordt daarnaast als medicijn gezien tegen diverse klachten. Vaak wordt dit dan gedronken. De mest zal ook helende krachten hebben. De slang staat op de tweede plaats van heilige dieren in het land. Volgens een mythe zou een god op het bed van een slang hebben gelegen. Verder zouden slangen bijzondere krachten moeten bezitten zoals onsterfelijkheid en vruchtbaarheid. Dat mensen bang zijn voor dit dier is ook een reden. De olifant is ook heilig. Een olifant staat symbool voor onsterfelijkheid, macht, wijsheid en waardigheid. Het is ook een bedreigde diersoort waardoor wij het dier ook als heilig kunnen beschouwen. We willen dat de dieren met rust worden gelaten omdater al zo weinig van zijn. Dit telt ook voor de apen en tijgers. Dieren waar er niet veel meer van zijn dus willen we ze behouden in de wereld. Zo denken de mensen in India er ook over.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/